Kontakt

Daniel Dlouhý, id distributora Essens 10000437
734 466 924

Facebook, Instagram

Zpracování osobních údajů

Odesláním údajů v rámci registrace dává účastník souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, e-mailová adresa, bydliště. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 30 let, případně do odvolání tohoto souhlasu subjektem údajů. Účelem zpracování údajů poskytnutých na základě dobrovolného rozhodnutí účastníků je zajištění anket a marketingových účelů, tj. nabízení výrobků a služeb, nebo zasílaní informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, na kterých se bude podílet či spolupodílet Zpracovatel, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Osobní údaje budou zpracovávány správcem osobních údajů Daniel Dlouhý, se sídlem Svatopluka Čecha 998/10, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 01809652, nebo subjektem na základě zmocnění či pověření správcem, a to výhradně za výše uvedeným účelem. Udělení souhlasu je dobrovolné.